Euforia z HR Strzelce zwyciężyła w konkursie „Innowacyjny produkt rolniczy 2019”

Gratulujemy HR Strzelce! Euforia ze strzeleckiej hodowli zwyciężyła w konkursie „Innowacyjny produkt rolniczy 2019”! Uroczysta Gala konkursu miała miejsce w czasie 7. edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbyła się 7 listopada w Warszawie. Patronem Instytucjonalnym tego wydarzenia był Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Euforia kumuluje w sobie kilka cech bardzo pożądanych z rolniczego punktu widzenia, jak: wysokie i stabilne w latach plonowanie; dobra zimotrwałość; odporność na letnie susze potwierdzona wynikami doświadczeń COBORU z lat 2018 i 2019; duża odporność na porastanie ziarna w kłosach; tolerancja na obniżone pH gleby, wysoka odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe; wysokie parametry jakościowe mąki (klasa A/E).

GRATULUJEMY!

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych