Kolejne podejście PZPRZ do kwestii zwrotu akcyzy w rolnictwie

Poniżej prezentujemy stanowisko Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z 28 października br. – przesłane na ręce Pana Rafała Romanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ws. stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, w odpowiedzi na pismo: Znak sprawy F.gr.0210.9.2019 – przesłane z prośbą o przedstawienie opinii co do procedowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. – zgłasza niniejszym uwagę w kwestii proponowanego zapisu w paragrafie 1.

PZPRZ uważa, że w 2020 r. zwrotem powinien być objęty cały podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który obecnie wynosi 1,17 zł przy średnim zużyciu ON/ha, które wynosi 126 l ON/ha.


W opinii Związku, proponowana w projektowanym rozporządzeniu stawka w wysokości jedynie 1 zł na litr oleju jest zdecydowanie zbyt niska, biorąc pod uwagę aktualne – wysokie i wciąż rosnące – koszty produkcji rolnej w naszym kraju, jak również anomalie pogodowe powodujące znaczące straty w plonach. Propozycja ww. rozporządzenia Rady Ministrów absolutnie nie przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji rolnej – o czym wspomina się w załączonym uzasadnieniu.


Uważamy również, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha. Jest to średnia zużycia ON na ha.


PZPR docenia decyzję zwiększającą liczbę litrów objętych zwrotem podatku akcyzowego do 100 l ON/ha oraz zwrot podatku uwzględniający DJP bydła. Stawka 100 l ON/ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym.

Związek przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym linku:

http://www.pzprz.pl/?p=614

Stanisław Kacperczyk
Prezes PZPRZ

Foto: pixabay.com