Wyjazd studyjny do Teksasu

W imieniu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz Agro Biznes Klubu i Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszamy na wyjazd studyjny do Teksasu w dniach 26 luty – 9 marca 2020 roku. Jest to szkolenie adresowane do producentów rolnych i pracowników sektora rolnego. Ma na celu przybliżyć rolnictwo Stanów Zjednoczonych, zapoznać z nowymi technologiami i kierunkami prac badawczych związanych z produkcją rolniczą w Teksasie.

Opis programu znajdą Państwo poniżej. Program może być zmodyfikowany (spotkania ze specjalistami, wizyty w gospodarstwach) w zależności od zainteresowań osób wyjeżdżających po zebraniu grupy. Szkolenie ma charakter niekomercyjny i jest częściowo sponsorowane przez firmy amerykańskie, uczelnię Texas A&M University, rolnicze związki branżowe stanu Teksas, Polonię Amerykańską i rolników amerykańskich, którzy w poprzednich latach odwiedzali Polskę.

Warunki finansowe – Koszt wyjazdu to  – 12 tys. złotych. Cały czas szukamy sponsorów i kwota może ulec zmniejszeniu.

W ramach tych środków pokryty jest koszt przelotu w obie strony oraz koszty podróży na terenie stanu Teksas, koszt zakwaterowania, wyżywienia, wszystkie wejścia do muzeów, parku narodowego, Międzynarodowych Targów Bydła, udział w Gali i koncercie oraz ubezpieczenie. Zapewniony jest też tłumacz i obsługa organizacyjna.

Osoby zainteresowane proszone są o:

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Katarzyną Boczek tel: 604 477 651  oraz e-mail: kboczek@wp.pl  lub panem Stanisławem Kacperczykiem, tel: 604 186 906, e-mail: akacpe@poczta.onet.pl

  1. Wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej (umieszczona poniżej). Ponieważ wydamy folder o osobach wyjeżdżających, który będziemy wręczali podczas wizyt i spotkań prosimy o przygotowanie krótkiej charakterystyki gospodarstwa/firmy i zdjęcie twarzy.
  2. Wpłacanie pieniędzy w dwóch ratach ( I rata 2000 zł po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i II rata – do 30 grudnia 2019 roku) lub jednorazowo na konto:

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików lab. II p. 86      05-870 Błonie, nr konta : 24 2030 0045 1110 0000 0050 6110

Z dopiskiem: wyjazd studyjny do Teksasu

Każda osoba wpłacająca otrzyma notę księgową potwierdzająca dokonanie wpłaty. Jeśli nota ma być wystawiona na firmę lub instytucję prosimy o podanie danych adresowych.

Uwaga: Osoby zainteresowane prosimy o szybkie podejmowanie decyzji, tak byśmy mogli na początku stycznia 2020 r.  zorganizować spotkanie organizacyjne i przygotować się do wyjazdu.

 

Stanisław Kacperczyk                          Katarzyna Boczek

Prezes Zarządu                                   Koordynator wyjazdu studyjnego

zaproszenie wyjazd 2020

zgłoszenie wyjazd 2020

program PL wyjazd 2020