Dr Roman Warzecha – członek PZPRZ Zasłużonym Promotorem Agrobiznesu RP 2019

Miło nam poinformować, że dr Roman Warzecha, kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w IHAR-PIB w Radzikowie, członek Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Kukurydzy został uhonorowany tytułem Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019 w konkursie Agroprzedsiębiorca RP 2019.

Gratulujemy!