Wystąpienie Tadeusza Solarskiego, Wiceprezesa PZPRZ na COPA-COGECA

Przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych aktywnie uczestniczą w brukselskich posiedzeniach grupy roboczej COPA-COGECA powołanej dla kwestii fitosanitarnych (PHY).

Jak relacjonuje Tadeusz Solarski, Wiceprezes PZPRZ, obrady w maju i październiku br. dotyczyły głównie sprawy ograniczania stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. Omawiano aktualną sytuację w państwach członkowskich w zakresie w/w. problematyki. Tadeusz Solarski – delegat z Polski – zwrócił uwagę, że wraz ze zmieniającym się klimatem (wzrost temperatury powietrza i gleby) zwiększa się liczba pokoleń szkodników a częsty brak tradycyjnej zimy wydłuża okres wegetacji roślin, a z nim czas żerowania agrofagów. Ponadto pojawiają się nowe szkodniki i choroby dotąd nie znane w naszym rolnictwie. Zaznaczył się także wzrost populacji mszyc, które są w zbożach ozimych wektorami chorób wirusowych. W Polsce, tak jak w innych krajach UE, sytuację komplikuje wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów w formie zapraw nasiennych oraz do opryskiwania roślin po wschodach. Podobnie jest i w innych uprawach, np. w rzepaku. Wzrost znaczenia gospodarczego szkodników, który spowodowany jest głównie zmianami klimatycznymi wymusza opracowanie nowych programów ochrony roślin.

Ciągle aktualna w dyskusji jest sprawa glifosatu. Przyszłość tej substancji komplikują orzeczenia kilku sądów amerykańskich uznające rakotwórczość tej substancji. Liczba zwolenników zakazu stosowania glifosatu w UE wzrasta. Problemem może być to, że przyszłe substancje pełniące tą samą funkcję oraz będące alternatywą mogą być odrzucone, ponieważ istnieje negatywna opinia na temat mechanizmu ich działania. Niepokojące jest to, że szybko tracimy pewne środki ochrony roślin i nie ma alternatywy na wprowadzenie w tym samym rytmie do obrotu innych – zastępczych.

Dodatkowo niepokojące jest, że  Komisja Europejska stwierdza, że niektóre szkodniki roślin nie są zdolne do rozprzestrzeniania się w krajach UE, gdy tymczasem są już obecne i ich populacja się zwiększa. W związku z tym powstają inicjatywy w niektórych państwach członkowskich, mające na celu uświadomienie społeczeństw o roli rolnictwa i wytłumaczenie dlaczego konieczne są narzędzia umożliwiającą produkcję roślinną (właściwie dobrane środki ochrony roślin) na odpowiednim poziomie ilościowym i jakościowym.

 

Tadeusz Solarski, Wiceprezes PZPRZ