Czy susza spowoduje wzrost cen? FORUM ZBOŻOWE PZPRZ podczas POLAGRA PREMIERY 2020

Duże niedobory opadów stały się ostatnich latach normą. Prawie każdego roku w wielu rejonach naszego kraju dochodzi na znacznych obszarach do okresowej suszy – nierzadko bardzo głębokiej, a dwa minione sezony są przykładem na to, że straty w plonach tym spowodowane mogą być bardzo duże!

Produkcja roślinna w warunkach niedoborów opadów – jak walczyć z suszą?

To temat przewodni kolejnego Forum Zbożowego Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych jakie będzie miało miejsce podczas POLAGRA-PREMIERY 2020. Ważność tego problemu jest potęgowana przez stosunkowo niski poziom opłacalności produkcji roślinnej, sprawiający, że nawet stosunkowo niewielkie straty plonów warunkują często bardzo duże kłopoty finansowe gospodarstw, utrudniające lub uniemożliwiające podejmowanie przez właścicieli racjonalnych decyzji, warunkujących rozwój.
Biorąc pod uwagę wagę problemów wynikających z dużych niedoborów opadów, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych organizuje konferencję, której celem będzie omówienie sposobów ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych na produkcję rolniczą. Poruszone zostaną na niej najważniejsze problemy związane z:

  • realizacją technologii produkcji warunkujących oszczędne gospodarowanie wodą z opadów
  • wykorzystaniem czynnika genetycznego do walki z suszą
  • możliwościami zwiększenia retencji wody w glebie poprzez melioracje

Organizatorom zależy, aby konferencja stała się ważnym głosem nauki i praktyki w kreowaniu rzeczywistości związanej z walką z suszą w produkcji roślin w uprawie polowej. Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych: producentów, naukowców, prasę i wszystkich tych, którym problemy prawidłowego rozwoju polskiego rolnictwa i tym samym całej polskiej gospodarki leżą na sercu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

https://www.polagra-premiery.pl/pl/aktualnosci/czy-susza-spowoduje-wzrost-cen-forum-zbozowe-podczas-polagra-premiery-2020?fbclid=IwAR0bUsCxdAy6phqqCZYHKc6OW6sv9SSkVXEivB70r3AByuYlCdFQdD2qdOo