Zapraszamy na POLAGRA PREMIERY 2020!

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych – jako Partner Branżowy POLAGRA PREMIERY 2020 – zachęca Państwa do odwiedzenie targów w Poznaniu w dniach 17-19 stycznia 2020!

Przypominamy, że już pierwszego dnia targów – tj. 17 stycznia br. o godzinie 13.00 – w Strefie Innowacji Pawilon 5A odbędzie się FORUM PRODUCENTÓW ZBÓŻ i KUKURYDZY pt. „Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych” organizowane z inicjatywy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

W programie przewidziane jest omówienie m.in. następujących tematów:

1. Czynniki stresowe zagrożeniem dla opłacalności produkcji roślin zbożowych
Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB w Radzikowie
2. Nowe zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów w sytuacji postępujących zmian klimatycznych i wycofywania substancji czynnych
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński IOR-PIB w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek Korbas IOR-PIB w Poznaniu
3. Podsumowanie sezonu 2018/2019 w kontekście zdarzeń problemowych w produkcji zbóż i innych roślin uprawnych – panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i rolników
4. Czy Nowy Zielony Ład proponowany przez UE będzie przeszkodą dla opłacalnej produkcji rolniczej w Polsce – dyskusja moderowana.

W programie przewidujemy również wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dyplomów. W Forum wezmą udział rolnicy, przedstawiciele nauki rolniczej, doradcy oraz reprezentanci instytucji, organizacji i firm współpracujących z rolnictwem.

ZAPRASZAMY do udziału!

FORUM PRODUCENTÓW ZBÓŻ i KUKURYDZY
„Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych”
17 stycznia 2020 r. w Poznaniu
Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2020
Strefa Innowacji Pawilon 5A, początek o godzinie 13.00

W imieniu organizatorów
Stanisław Kacperczyk
Prezes Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych