Podziękowanie z okazji 60. Sesji Naukowej IOR-PIB

Z okazji 60. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB, Prezes Stanisław Kacperczyk – w imieniu polskich rolników – podziękował Panu Panu Prof. dr hab. Markowi Mrówczyńskiemu, Dyrektorowi Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz całemu Zespołowi Instytutu za całokształt podejmowanych z niezwykłym zaangażowaniem działań na rzecz transpozycji osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych bardzo pozytywnie ocenia działalność poznańskiego Instytutu Ochrony Roślin w kontekście niezwykle cennego, wieloletniego transferu wyników badań naukowych do polskich gospodarstw poprzez liczne opracowania, wydawnictwa, jak również bieżące informacje zamieszczane na stronie internetowej Instytutu. Jesteśmy wdzięczni również za to niezrównane bezpośrednie zaangażowanie w propagowanie osiągnięć nauki na rzecz praktyki rolniczej, bowiem to co dla nas rolników jest bardzo ważne, to że pracownicy Instytutu nie boją się kontaktów z rolnikami. Chętnie angażują się w propagowanie wiedzy wśród gospodarstw rolnych uczestnicząc w setkach konferencji i spotkań szkoleniowych w najdalszych miejscach Polski. Działalność ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie zmieniającego się klimatu, występowania nieznanych do tej pory agrofagów, potęguje to zjawisko wycofywania kolejnych substancji czynnych i potrzeba szukania nowych rozwiązań skutecznych w produkcji i bezpiecznych dla konsumentów. Jesteśmy wdzięczni szczególnie prof. dr hab. Markowi Mrówczyńskiemu i prof. dr hab. Markowi Korbasowi za bezpośrednie silne wsparcie merytoryczne działalności Związku. Obaj panowie są członkami Rady Ekspertów działającej przy Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych.
Dziękujemy też za przystępną dla zwykłego rolnika działalność wydawniczą Instytutu. Opracowany przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego „Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków” czy poradnik „Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych” – są dziś niezwykle cenną, podstawową pomocą w gospodarstwach nie tylko dla rolników, ale również i doradców. Są wsparciem przy wdrażaniu integrowanej ochrony roślin do praktyki. Kolejna istotna dla rolników pozycja to wydane przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Korbasa „Vademecum środków ochrony roślin”, które przekazuje praktyce rolniczej kompleksowy zasób aktualnej wiedzy na temat substancji czynnych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce.
Miło nam przypomnieć, że za działalność na rzecz praktyki rolniczej prof. dr hab. Marek Mrówczyński i prof. dr hab. Marek Korbas zostali laureatami nagrody Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych „Zasłużony dla Branży Zbożowej’’ a pan Jakub Danielewicz otrzymał specjalne wyróżnienie na ostatnich Targach Polagra Premiery.

Przekazując okolicznościową statuetkę na ręce Pana Dyrektora, życzymy wszystkim pracownikom IOR-PIB sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu sił do podejmowania kolejnych, równie ciekawych działań dedykowanych polskiemu rolnictwu.

 

W imieniu Zarządu – Stanisław Kacperczyk

Prezes PZPRR