Rząd zgodził się na nawożenie azotem od 15 lutego – PZPRZ wywalczył to dla polskich rolników!

Udało się! Dzięki wielokrotnym apelom kierowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych do Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Gróbarczyka – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Mateusza Morawieckiego – premiera, a także do Janusza Wojciechowskiego – Komisarza UE ds. rolnictwa – gdzie przedstawiliśmy liczne argumenty merytoryczne przemawiające za zmianą obowiązujących przepisów – Rząd przyjął rozporządzenie zezwalające na stosowanie nawozów azotowych przez rolników już od 15 lutego!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Związek w tych działaniach – rolnikom, mediom branżowym i izbom rolniczym.

Ale pamiętajmy – to jedyna zmiana i tylko na okres wiosny 2020 r.

Stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. dla gruntów, które pokryte są roślinami od 15 lutego jest możliwe, jeżeli: 

  • gleba nie będzie zamarznięta,
  • gleba nie będzie zalana wodą,
  • gleba nie będzie pokryta śniegiem.

 

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/jest-decyzja-nawozenie-azotem-od-15-lutego/