11 marca zacznie się handel zbożem na Platformie Żywnościowej

Już 11 marca br. rozpocznie się handel pszenicą na Platformie Żywnościowej – poinformowano na spotkaniu otwierającym, które odbyło się 26 lutego br. na sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych.

Jak powiedział obecny na tym spotkaniu Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, po długich staraniach kończą się przygotowania do pilotażowego uruchomienia Platformy Żywnościowej dającej możliwość transparentnego obrotu towarami rolno-spożywczymi, korzystnego dla polskiego rolnictwa.  – O takiej formie sprzedaży mówiło się od kilkunastu lat i dopiero teraz się to udało – zaznaczył minister.

Dodał, że w polskim rolnictwie jest duża dywersyfikacja producentów od małych, ale bardzo ważnych do dużych, które przeszły z sektora upaństwowionego do prywatnego. Dla tych pierwszych utworzono szereg możliwości alternatywnego uzyskania dochodów, a dla drugich produkujących duże ilości zbóż i innych surowców rolnych utworzono Platformę Żywnościową umożliwiającą przeprowadzanie bezpiecznych i uczciwych transakcji na rynku. Choć ta forma sprzedaży jest możliwa też w przypadku utworzenia grup producentów oferujących wspólnie dużą ilość zestandaryzowanego towaru. – Dzięki Platformie Żywnościowej duże gospodarstwa rolne będą miały miejsce dla bezpiecznego obrotu płodami rolnymi. To jest bardzo ważne dla całego rolnictwa, w szczególności dla tych większych rolników. Chcemy zachęcić ludzi do organizowania się, do wzmacniania swojej pozycji na rynku – podkreślił minister Ardanowski. – Obecni na rynku prywatni przetwórcy i pośrednicy mogą również jako operatorzy rynkowi korzystać z tego, co będzie oferowała Platforma – dodał.

Jak przyznał Marek Dietl, prezes GPW w Warszawie, Platforma Żywnościowa to pionierski projekt powstały w ramach strategii rozwoju. Jest przykładem jak różne instytucje w ramach skarbu państwa dają nowe rozwiązania. Powstały system z udziałem magazynów gwarantowanych będzie długotrwale wspierał rentowność gospodarki rolno-spożywczą i konsumentów, którzy będą płacić mniej za żywność. Pomoże też w eksporcie polskiej żywności w świat i budowaniu jej coraz lepszej percepcji.

Jak już o tym pisaliśmy, jednym z podstawowych elementów funkcjonowania Platformy Żywnościowej będzie sieć profesjonalnych magazynów autoryzowanych, zorganizowana na zasadach określonych przez Towarową Giełdę Energii. Chodzi o zapewnienie możliwości składowania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na Giełdzie.

Rola magazynów autoryzowanych jest kluczowa dla funkcjonowania tego nowego na polskim rynku kanału sprzedaży, gdyż wyłącznie towar składowany w takich miejscach będzie mógł być przedmiotem obrotu na tym rynku. Uczestnictwo magazynów w systemie jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniej autoryzacji i zawarcia z Giełdą stosownej umowy w uproszczonym trybie na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Na dzień 26 lutego do systemu zgłosiło się łącznie 16 magazynów, z czego 15 tzw. dużych, czyli tych, które chcą odpłatnie świadczyć usługę przechowywania ziarna, oraz 1 mniejszy, czyli nieświadczący usługi odpłatnego przechowywania zbóż, mający możliwość oferowania do sprzedaży na Giełdzie zboża wyłącznie we własnym imieniu poprzez aukcje. Jeden z tych większych – Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. właśnie – jako pierwszy – uzyskał wymaganą akredytację. Informację o tym, jakie kolejne firmy uzyskały status magazynu autoryzowanego – będzie można już niebawem znaleźć na stronie internetowej TGE. Będzie tam umieszczona mapka Polski z zaznaczonymi lokalizacjami takich magazynów.

Transakcje na Giełdzie – jak już o tym również pisaliśmy – może zawierać jej Członek. W imieniu autoryzowanych magazynów będą to czyniły biura maklerskie, które taki status mają. Jak wynika z informacji podanych przez TGE, jak dotychczas do współpracy zgłosiły się trzy takie instytucje: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Noble Securities S.A. i PGE Dom Maklerski S.A.

Podczas pilotażowego okresu – od 1 marca do końca sierpnia br. – nie będą pobierane żadne opłaty za korzystanie z Platformy.

Na początek Platforma Żywnościowa obejmie tzw. transakcje spotowe na pszenicy ze zbiorów 2019 r., a w dalszej perspektywie także transakcje terminowe. Rozszerzeniu ma także ulec zakres notowanych produktów, m.in. o kukurydzę, rzepak, koncentrat jabłkowy, cukier czy mleko w proszku.

Projekt Platformy Żywnościowej, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi, powstał z inicjatywy resortu rolnictwa w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a finansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

opr. Agnieszka Kozłowska, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych