PZPRZ interweniuje w sprawie pomocy dla przemysłu nawozowego

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystosował do Komisji Europejskiej pismo w sprawie utrzymania pomocy dla przemysłu nawozowego w Polsce. Treść tego pisma poniżej:

„W związku z ogłoszonymi konsultacjami w ramach przeglądu wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (HT.582 – Public consultation on draft ETS State aid Guidelines), w opracowywanym projekcie, zaproponowano wg obowiązującego sytemu NACE, nową listę sektorów kwalifikujących się do rekompensaty kosztów pośrednich w 4 fazie EU ETS. Niestety brak na niej kluczowych dla nas produktów zamieszczonych w kodzie NACE 20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych.

Potrzeba utrzymania produkcji nawozowej zawartej w kodzie NACE 20.15 wynika z tego, iż Polska jest znaczącym producentem żywności i tym samym stanowi wkład w samowystarczalność żywnościową w Unii Europejskiej, Polska będąc eksporterem poprawia bilans w handlu zagranicznym UE. Produkujemy rocznie ok 30 mln ton zbóż. W strukturze upraw od lat Polska ma wyższe od średniej europejskiej udziały zbóż konsumpcyjnych, czyli dobrej jakości, przy produkcji których nie stosujemy środków ochrony roślin wycofanych w UE. Bezpieczeństwo żywnościowe UE zależy również pośrednio od ciągłości dostaw środków do produkcji rolnej, w tym także nawozów, a to zapewnia dywersyfikacja zakupów przez rolników. Energia jest często drugim, po gazie wektorem kosztów produkcji nawozów i producenci UE tracą kosztową przewagę konkurencyjną, ponieważ koszty energii – już i tak jedne z najwyższych na świecie – stale rosną, w znacznej mierze za sprawą mechanizmu ETS. Wnosimy o częściowe wyrównanie tej niekorzystnej sytuacji wobec konkurentów spoza UE, w postaci rekompensat kosztów pośrednich dla przemysłu nawozowego.
Konkurencja pomiędzy rolnikami z UE i spoza niej coraz bardziej się zaostrza, co widać po statystykach bilansu w handlu zagranicznym, gdzie UE traci swoją pozycję eksportera. Dzieje się tak, ponieważ producenci rolni UE ponoszą koszty licznych regulacji, w tym polityki klimatycznej poprzez wzrost kosztów surowców produkcji rolnej, w tym nawozów.

Stosowanie nawozów zapewnia dostępność składników odżywczych i daje wyższą efektywność produkcji, a ich ceny wpływają na rentowność produkcji. Polscy producenci nawozów podobnie jak inni w UE dają gwarancję dobrej jakości nawozów, bezpieczeństwa w aplikacji (REACH) i niskich kosztów logistycznych. Dodatkowo posiadanie krajowej produkcji nawozów gwarantuje bezpieczeństwo i dostępność środków do produkcji rolnej przez cały rok, w przeciwnym wypadku może zabraknąć nawozów w okresach dużego zapotrzebowania lub trzeba będzie zapłacić za nie wyższą cenę.”

 

Prezes Zarządu PZPRZ

Stanisław Kacperczyk