Koronawirus a producenci zbóż i roślin zbożowych

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych z uwagą analizuje aktualną sytuację w sektorze produkcji zbóż i roślin zbożowych w kraju, w obliczu epidemii koronawirusa. Niestety – według naszej oceny – również ta branża zmaga się z różnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu. Dlatego zdecydowaliśmy się poinformować Ministra Rolnictwa o naszych obserwacjach i zaapelować o wsparcie. Poniżej list PZPRZ do Ministra:

„Jednym z bezpośrednich skutków epidemii dla rolników – producentów zbóż, jest pełne lub czasowe zamykanie punktów skupu, w obawie przed rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Rolnicy w wielu rejonach kraju nie mają możliwości sprzedaży swojego ziarna. Sytuacja ta powoduje ograniczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na bieżącą działalność gospodarstwa. Niestety okoliczności tych nie poprawiają opóźnienia w realizacji wypłat przyznanych rolnikom płatności bezpośrednich, mimo posiadanych decyzji, oraz brak realizacji płatności suszowych i dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Epidemia koronawirusa działa paraliżująco również na logistykę na rynku nawozów i środków ochrony roślin. Rolnicy mają duży problem z dostępnością tych towarów, głównie właśnie z powodu kulejącego transportu. Zamówienia, jeśli są realizowane, to nawet z 2-3 tygodniowym opóźnieniem, co w obliczu zalecanych terminów stosowania jest ogromnym problemem w normalnym funkcjonowaniu gospodarstw. Ograniczenia w podaży tych produktów skutkują również wzrostem ich cen, czego rolnicy – w sytuacji gdy uzyskiwane ceny zbóż od dawna nie pokrywają kosztów produkcji – nie są w stanie zaakceptować.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych postuluje również o skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowej rezygnacji z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT. W obliczu problemów, jakie przysparza gospodarzom epidemia koronawirusa w naszym kraju, należne rolnikom środki finansowe z pewnością nieco złagodziłyby ich problemy wynikające ze zmaganiem się aktualną rzeczywistością, w jakiej przyszło nam funkcjonować.”

 

Stanisław Kacperczyk

Prezes PZPRZ