Budowa zbiornika na paliwo nie wymaga decyzji ani zgłoszenia

Rok temu, w kwietniu – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w imieniu rolników zwrócił się do ówczesnej Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz z wnioskiem o ograniczenie obciążeń biurokratycznych dla rolników związanych z korzystaniem ze zbiorników do paliw płynnych. Zdaniem Związku, wówczas obowiązujące przepisy dotyczące takich zbiorników, zmniejszały możliwości sprawnego funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Starania PZPRZ zakończyły się w dużej mierze sukcesem. 18  marca br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja Prawa budowlanego, która wejdzie w życie 19 września br. Przewiduje ona m.in. rozszerzenie katalogów zwolnień określonych robót budowlanych z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (rozszerzenie to dotyczy zarówno katalogu robót budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jak i katalogu robót budowlanych całkowicie zwolnionych z wymogu dokonania określonej procedury przed ich rozpoczęciem).

Na skutek ww. zmian do listy obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia dodane zostało m.in. zamierzenie budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3 (art. 29 ust. 2 pkt 30 ustawy – Prawo budowlane po wejściu w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw) w celu ułatwienia wyposażania gospodarstw rolnych w zbiorniki do magazynowania paliwa, które zapewnią im odpowiednią ilość i jakość paliwa do prawidłowego funkcjonowania.

Tym samym nastąpił koniec z różnorodną, najczęściej odmienną interpretacją dotychczasowych przepisów przez poszczególne urzędy, jak starostwo powiatowe, nadzór budowlany czy ARiMR, w przypadku rolników ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w zbiorniki naziemne.

Napisaliśmy – że starania Związku w tej kwestii zakończyły się w dużej mierze sukcesem, a więc nie całkowitym, bowiem PZPRZ ubiegało się o zmianę obciążeń regulacyjnych dla zbiorników o pojemności do 10 m3 (dla przypomnienia pismo w tej sprawie poniżej). Może uda się w przyszłości.

PZPRZ zabiega o zmniejszenie biurokracji dot. zbiorników na paliwa w gospodarstwach rolnych