IOR-PIB popiera stanowisko PZPRZ w sprawie stosowanie herbicydów w ramach EFA

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się 21 kwietnia do Ministra Rolnictwa z prośbą o pilne przeanalizowanie możliwości zmierzających do wydania zgody na zastosowanie herbicydu w uprawie roślin bobowatych w naszym kraju, uprawianych w ramach EFA. Więcej na ten temat:

PZPRZ apeluje o możliwość zastosowania herbicydu na bobowate w ramach EFA

Miło nam poinformować, że IOR-PIB popiera stanowisko PZPRZ w sprawie stosowanie herbicydów w ramach EFA. W piśmie skierowanym do Stanisława Kacperczyka, prezesa Związku, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu napisał:

– Instytut Ochrony Roślin – PIB popiera działania PZPRZ na rzecz wprowadzenia możliwości ochrony roślin bobowatych grubonasiennych jako roślin wiążących azot przed agrofagami w ramach obszarów proekologicznych (EFA) w ramach spełnienia wymogów związanych z zazielenieniem. Gospodarstwa rolne wypełniają wymóg 5% obszaru w ramach zazielenienia, ale najczęściej nie wynika to z uprawy roślin bobowatych grubonasiennych. Możliwość stosowania środków ochrony roślin w tych uprawach w ramach obszarów proekologicznych (EFA) przyczyni się do wzrostu powierzchni i dywersyfikacji upraw oraz produkcji większych partii nasion roślin białkowych między innymi dla przemysłu paszowego w celu zaopatrzenia w białko roślinne na cele paszowe, a tym samym zmniejszenia uzależnienia od importu wysokobiałkowych pasz roślinnych. Wzrost powierzchni roślin białkowych w strukturze zasiewów będzie miał znaczący wpływ na poprawę stanu fitosanitarnego upraw następczych (najczęściej są to zboża) i niższych kosztów nawożenia mineralnego azotowego.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za wsparcie naszych działań w tej kwestii.

Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.