Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe

Na początku maja informowaliśmy Państwa, że w związku z powszechnie znanym, ogromnym problemem dotyczącym powtarzającego się zjawiska suszy w naszym kraju, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie możliwości wdrożenia proponowanego przez Związek: „Programu gromadzenia wody w gospodarstwie”. Miałby on na celu zapobieganie skutkom suszy poprzez szerszą promocję gospodarczego wykorzystania wód opadowych, pozyskanych i zachowanych dzięki świeżemu podejściu do tego zagadnienia oraz, tym samym, ograniczenie zużycia cennej wody pitnej na cele rolnicze.

Program gromadzenia wody w gospodarstwie – nowa propozycja PZPRZ

Wciąż czekamy na informację od Pana Ministra, jak odbiera naszą propozycję. Tymczasem przekazujemy dalej inną ciekawą ofertę: do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z programu „Moja Woda”. To inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Szacuje się, że program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji.

Zgodnie z założeniami, każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

 

opr. A. Kozłowska

foto: www.pixabay.com