25 czerwca br. – Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ i Dni Pola IHAR Radzików

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków naszego Związku.

Termin i miejsce: 25 czerwca 2020, IHAR-PIB Radzików k/Warszawy, godz. 11.00

Program spotkania:

 • Otwarcie i powitanie uczestników spotkania – Prezes Zarządu Stanisław Kacperczyk i Przewodniczący Rady Ekspertów prof. dr hab. Edward Arseniuk.
 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ (I termin godz. 14.00, II termin godz. 14.30)
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ.
 • Raport Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Absolutorium dla Zarządu.
 • Plan pracy Zarządu.
 • Dyskusja.
 • Przyjęcie uchwał.
 • Podsumowanie i wnioski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Prosimy także o potwierdzenie obecności na spotkaniu

Z  poważaniem,

Sekretarz Związku

Piotr Malicki

Prezes Zarządu

Stanisław Kacperczyk

 

Jednocześnie PZPRZ zaprasza do udziału w Dniach Pola, organizowanych w tym samym dniu w IHAR-PIB Radzików.

Celem spotkania będzie wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy pracownikami nauki oraz przedstawicielami hodowli, służbami doradczymi, służbami fitosanitarnymi, rolnikami, producentami żywności, jak również promocja realizowanych programów badawczych, nowych materiałów hodowlanych, odmian i technologii produkcji, a także prezentacja dorobku produkcyjnego IHAR-PIB w Radzikowie. W tym dniu odbędzie się prezentacja najnowszych odmian roślin uprawnych na poletkach pokazowych Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych w Radzikowie. Spotkanie będzie aktywnie wspierane przez ekspertów i członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Nawiązując do ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 IHAR Radzików chce podkreślić razem z COBORU rolę postępu biologicznego i hodowli odpornościowej w doskonaleniu ochrony i zdrowotności roślin, szczególnie silnie wiążącymi się z pracami badawczymi prowadzonymi przez Instytut.

ZAPRASZAMY!