Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowoczesnego terminala zbożowego w Polsce

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się 13 lipca br. do Premiera Mateusza Morawieckiego z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja zamierzenia dot. zakupu terminala przeładunkowego w porcie morskim w Świnoujściu. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 27 września 2019 r. między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (nowym potencjalnym właścicielem terminala) a firmą Bunge Polska.

Terminal – jak wówczas wskazywano – miał poprawić warunki eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, w tym głównie zbóż, a tym samym przyczynić się do rozwoju polskiego rolnictwa.

Podpisanie listu intencyjnego we wrześniu ub. roku rozpoczęło procedurę zakupu, a więc wyceny spółki i właściwych negocjacji, które – jak wówczas podkreślano – na przestrzeni dwóch-trzech miesięcy miały się zakończyć. Tymczasem, minęło już pół roku, zbliżają się żniwa a  producenci zbóż, firmy eksportowe czy zakłady zbożowo-młynarskie funkcjonujące w naszym kraju nadal nie wiedzą , czy będą mogli skorzystać z możliwości jakie oferuje port w Świnoujściu.

PZPRZ zwrócił się również z pytaniem o wymierny efekt podpisanego 7 października 2019 r. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa listu intencyjnego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia w obszarze współpracy zmierzającej do zwiększenia dynamiki rozwijającego się eksportu zbóż od polskich producentów. Jak wynika z doniesień prasowych, umowa ta miała umożliwić efektywniejsze wykorzystanie potencjału Portu oraz usprawnić współpracę, pozwalając polskiemu rolnictwu wyjść na głębokie wody. Mówiono wówczas o tym, że w strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na najbliższe lata, zaplanowana jest przebudowa nabrzeży, która miała zwiększyć zdolności w obszarze obsługi statków eksportujących polskie zboże. Pytamy więc – wobec powyższego – jakimi na dzień dzisiejszy technicznymi możliwościami eksportowymi zboża dysponuje nasz kraj?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od lat apeluje o rozbudowę infrastruktury portowej i uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego, dostępnego dla wszystkich rolników i odpowiadającego na potrzeby uczestników eksportowego rynku. Polska już dziś jest znaczącym eksporterem ziarna. Pszenicę eksportujemy głównie do Niemiec, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. By zwiększyć wywóz zbóż potrzebujemy profesjonalnego portu zbożowego z odpowiednią infrastrukturą do załadunku zbóż na statki. Dlatego tak istotna jest dla nas informacja o postępie negocjacji ws. terminala w Świnoujściu, jak również o możliwości eksportu ziarna poprzez Port w Gdyni, zwłaszcza w kontekście nadchodących żniw 2020, które jak wynika z prognoz przyniosą Polsce nadwyżki zbiorów w ilości 4-6 mln ton ziarna ponad zużycie wewnętrzne.

PZPRZ przypomina jednocześnie, że trwa pilotaż Platformy Żywnościowej – giełdy rolnej, na której zawierane są aktualnie transakcje spot w handlu zbożem (pszenicą). Platforma ta miała umożliwić eksporterom oferowanie jednorodnych i dużych partii zbóż, co w połączeniu z terminalem miało pozwolić na dostawy polskich zbóż w każde miejsce na świecie. Prosimy o podjęcie szybkich kroków by wymieniona Platforma Żywnościowa stała się możliwie szybko, w pełnym zakresie, ważnym elementem porządkującym rynek produktów rolnych..

Bardzo proszę o udzielenie informacji w powyższej sprawie.

Stanisław Kacperczyk

Prezes Zarządu