Odpowiedź MRiRW na pismo PZPRZ w sprawie nowoczesnego portu zbożowego

Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych przesłał na ręce Prezesa Stanisława Kacperczyka odpowiedź na pismo Związku dot. rozbudowy infrastruktury przeładunkowej dla produktów rolno-spożywczych w portach morskich. Treść pisma publikujemy w poniższym załączniku.

porty odpowiedz MRiRW dla PZPRZ