Gromadzenie deszczówki – odpowiedź MRiRW na wniosek PZPRZ

Jan Białkowski, Podsekretarz Stanu w MRiRW, przesłał na ręce Prezesa PZPRZ odpowiedź w sprawie wniosku Związku o rozważenie możliwości wdrożenia proponowanego przez rolników: „Programu gromadzenia wody w gospodarstwie”. Program ten – w opinii PZPRZ – miałby na celu zapobieganie skutkom suszy poprzez szerszą promocję gospodarczego wykorzystania wód opadowych, pozyskanych i zachowanych dzięki świeżemu podejściu do tego zagadnienia oraz, tym samym, ograniczenie zużycia cennej wody pitnej na cele rolnicze. Treść odpowiedzi resortu rolnictwa w tej sprawie w poniższym załączniku:

Gromadzenie deszczowki odpowiedz MRiRW na wniosek PZPRZ