List PZPRZ do Prezydenta Andrzeja Dudy

Korzystając z miłego przyjęcia delegacji PZPRZ przez Prezydenta Andrzeja Dudę w czasie tegorocznych Dożynek Prezydenckich w Warszawie – Stanisław Kacperczyk, Prezes Związku  – nakreślił Panu Prezydentowi kilka najważniejszych spraw, z jakimi borykają się obecnie polscy rolnicy. Poniżej publikujemy treść pisma – jakie zostało wystosowane do Pana Prezydenta w ślad za osobistą rozmową między Prezesem PZPRZ a Prezydentem RP:

Szanowny Panie Prezydencie,

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych docenia dotychczasowe działania Pana Prezydenta na rzecz poprawy sytuacji polskiego rolnika i obszarów wiejskich. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na kilka istotnych spraw, które wymagają w naszej ocenie podjęcia pilnej interwencji na wyższym szczeblu. Brak konkretnych działań to w tych przypadkach nierzadko być albo nie być dla polskiego rolnictwa, w tym szczególnie dla sektora zbożowego, jednej z najważniejszych gałęzi sektora rolnego.

Jednym z takich zagrożeń jest dla sektora zbożowego, przygotowywane nowe prawo dotyczące ochrony zwierząt w naszym kraju. W naszej ocenie, jego przyjęcie w proponowanym kształcie, grozi bowiem załamaniem się rynku zbytu na polskie zboże.

Wpływ na to może mieć konkretnie powrót do planów wprowadzenia ww. ustawą zakazu uboju religijnego. Jak wiadomo, Polska od kilku lat jest czołowym eksporterem mięsa wołowego i drobiowego wyprodukowanego w systemie halal i koszer. Wprowadzenie do polskiego prawa zakazu uboju religijnego uderzy przede wszystkim w małe gospodarstwa rolne hodujące bydło, gdyż to od nich pochodzi żywiec na eksport na potrzeby religijne. Polscy rolnicy wyspecjalizowali się w tego rodzaju produkcji, skarmiając je m.in. paszami sporządzonymi na bazie krajowej produkcji zbożowej i dostarczają zwierzęta o najwyższej jakości hodowlanej. Zakazanie uboju na potrzeby religijne przyniesie rolnikom stratę rzędu 20-30 proc. dochodów. W przypadku drobiu, co piąta sztuka drobiu ubijana w Polsce, ubijana jest właśnie w systemie halal lub koszer. Stanowi to 40% eksportu polskiego mięsa drobiowego. Po wprowadzeniu zakazu, polska branża drobiarska, będąca jego głównym eksporterem w UE, z dnia na dzień może upaść, w ślad za tym może nastąpić gwałtowane załamanie rynku zbytu na polskie zboże wykorzystywane do skarmiania drobiu!

Panie Prezydencie, rolnicy od lat – z różnych względów – mają problemy z zagospodarowaniem swojej zbożowej produkcji. Wprowadzenie wyżej opisanego zakazu jeszcze bardziej pogłębi tę sytuację. Dlatego apelujemy o interwencję Pana Prezydenta, która zapobiegłaby uchwaleniu nowego prawa w takim – jak proponowany – kształcie.

Kolejna pilna sprawa do rozwiązania w sektorze zbożowym to nowoczesny terminal zbożowy. Panie Prezydencie – z roku na rok rosną wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie. Liczy się nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, bezpieczeństwo transakcji. Zakończyły się żniwa 2020 i Polska, po raz kolejny stanie przed problemem – jak zagospodarować tegoroczne zbiory, w tym nadwyżkę liczoną zazwyczaj na poziomie 5-6 mln ton.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od lat apeluje o uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego, dostępnego dla wszystkich rolników i odpowiadającego na potrzeby uczestników eksportowego rynku. Polska już dziś jest znaczącym eksporterem ziarna. Pszenicę eksportujemy głównie do Niemiec, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. By zwiększyć wywóz zbóż – a mamy takie możliwości – potrzebujemy profesjonalnego portu zbożowego. Mimo iż dochodzą do nas informacje o kolejnych listach intencyjnych podpisywanych przez instytucje rządowe a dotyczących m.in. terminala w Świnoujściu czy Gdyni – sytuacja w tym zakresie absolutnie nie poprawia się.

Dlatego prosimy Pana Prezydenta o zainteresowanie się tym tematem i podjęcie stosownych – w miarę możliwości – działań, aby rolnicy mogli wreszcie mieć dostęp do nowoczesnego portu zbożowego w naszym kraju.

W imieniu Zarządu PZPRZ

Stanisław Kacperczyk

Petycja PZPRZ do Prezydenta RP