PZPRZ za wsparciem finansowym rolników stosujących biologiczną ochronę roślin

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych poparł prośbę Zespołu Badawczego złożonego z przedstawicieli polskich uczelni, rolniczych instytutów badawczych i branżowych, usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, producentów środków biologicznych oraz różnych polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych –  skierowaną do Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. Rolnictwa, a dotyczącą podjęcia pilnych działań zmierzających do zwiększenia skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce.

Pismo: Prośba_wsparcie metod biologicznych ochrony