Podziękowanie dla IOR-PIB za organizację 61. Sesji Naukowej

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych złożył podziękowania Panu prof. dr hab. Markowi Mrówczyńskiemu, Dyrektorowi Instytutu Ochrony Roślin – PIB, za organizację 61. Sesji Naukowej Instytutu:

Szanowny Panie Profesorze,

z okazji 61. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB, w imieniu rolników, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych gratuluje organizacji tak wartościowej konferencji i dziękuje za wysiłek, który sprawił, że mimo trudnych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa – rolnicy mogli jednak zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki, które niewątpliwie będą pomocne w codziennym funkcjonowaniu ich gospodarstw.

Tegoroczna Sesja Naukowa IOR pokazała, jak ogromny wpływ na praktykę rolniczą mają wyniki prowadzonych doświadczeń. Dobór zagadnień poruszanych podczas tegorocznej konferencji świadczył o tym, że badania naukowe dotyczące ochrony roślin uwzględniają nie tylko zmieniające się warunki środowiskowe (m.in. zmiany klimatu) ale też prawne (wycofywanie substancji czynnych, europejskie strategie) i umożliwiają wprowadzenie innych, alternatywnych rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb.

PZPRZ od lat bardzo pozytywnie ocenia działalność poznańskiego Instytutu Ochrony Roślin także w kontekście niezwykle cennego, wieloletniego transferu wyników badań naukowych do polskich gospodarstw poprzez liczne opracowania, wydawnictwa, jak również bieżące informacje zamieszczane na stronie internetowej Instytutu. Jesteśmy wdzięczni również za to niezrównane bezpośrednie zaangażowanie w propagowanie osiągnięć nauki na rzecz praktyki rolniczej, bowiem to co dla nas rolników jest bardzo ważne, to że pracownicy Instytutu nie boją się kontaktów z rolnikami. Chętnie angażują się w propagowanie wiedzy wśród gospodarstw rolnych uczestnicząc w setkach konferencji i spotkań szkoleniowych w najdalszych miejscach Polski.

Życzymy Panu Profesorowi oraz wszystkim pracownikom IOR-PIB sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu sił do podejmowania kolejnych, równie ciekawych działań dedykowanych polskiemu rolnictwu.

Z poważaniem, Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu

Sz.P. prof.dr hab. Marek Mrówczyński