PZPRZ wnioskuje do Ministra Rolnictwa o możliwie szybkie podjęcie działań interwencyjnych w kilku istotnych dla branży rolnej sprawach

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych z wielką uwagą przysłuchiwał się obradom 61 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Jesteśmy pod wrażeniem wysiłku organizatorów pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu, dzięki którym mimo trudnych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa, rolnicy mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki, które niewątpliwie będą pomocne w codziennym funkcjonowaniu ich gospodarstw – napisał w piśmie do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa Stanisław Kacperczyk, Prezes Związku.

Tegoroczna Sesja Naukowa IOR – PIB pokazała, jak ogromny wpływ na praktykę rolniczą mają wyniki prowadzonych doświadczeń. Dobór zagadnień poruszanych podczas tegorocznej konferencji świadczył o tym, że badania naukowe dotyczące ochrony roślin uwzględniają nie tylko zmieniające się warunki środowiskowe (m.in. zmiany klimatu) ale też prawne (wycofywanie substancji czynnych, europejskie strategie) i umożliwiają wprowadzenie innych, alternatywnych rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb.

PZPRZ od lat bardzo pozytywnie ocenia działalność poznańskiego Instytutu Ochrony Roślin także w kontekście niezwykle cennego, wieloletniego transferu wyników badań naukowych do polskich gospodarstw poprzez liczne opracowania, wydawnictwa, jak również bieżące informacje zamieszczane na stronie internetowej Instytutu. Jesteśmy wdzięczni również za to niezrównane bezpośrednie zaangażowanie w propagowanie osiągnięć nauki na rzecz praktyki rolniczej, bowiem to co dla nas rolników jest bardzo ważne, to że pracownicy Instytutu nie boją się kontaktów z rolnikami. Chętnie angażują się w propagowanie wiedzy wśród gospodarstw rolnych uczestnicząc w setkach konferencji i spotkań szkoleniowych w najdalszych miejscach Polski.

Przysłuchując się zagadnieniom poruszanym podczas 61. Sesji Naukowej IOR – PIB, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że bardzo pilne w najbliższym czasie jest pochylenie się przez resort rolnictwa nad kilkoma istotnymi dla branży rolnej tematami.

Uważamy za słuszne wnioski pokonferencyjne, opracowane przez IOR – PIB, a konkretnie:

  1. Dla upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego w Polsce konieczna jest zachęta finansowa dla stosowania biologicznych środków ochrony roślin – wzorem dofinansowania jakie stosowane są w innych krajach UE.
  2. Konieczność wsparcia finansowego dla stosowania metod biologicznych w ochronie upraw wynika również z dodatkowych kosztów ponoszonych przez rolnika, ze względu na wyższą cenę preparatów biologicznych oraz działań przekształceniowych w produkcji rolniczej
    na zmodyfikowany system produkcji (podobnie jak w przypadku rolnictwa ekologicznego).
  3. Konieczne jest stworzenie ewidencji makroorganizmów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń rejestrowych oraz wprowadzenie możliwie uproszczonej formy szybkiej rejestracji/certyfikacji makroorganizmów wykorzystywanych w ochronie biologicznej, pozwalającej kontrolować bezpieczeństwo środowiskowe sprowadzanych do Polski gatunków nowych entomofagów, które mogą być gatunkami inwazyjnymi.
  4. Istotne zwiększenie areału użytków rolnych uprawianych w systemie ekologicznym wymaga większego finansowania z WPR 2021-2027. Również doradztwo w ochronie upraw ekologicznych oraz podnoszenie wiedzy rolników i ogrodników wymaga dodatkowych działań edukacyjnych ze wsparciem finansowym WPR 2021-2027.
  5. Adiuwanty w Polsce powinny podlegać uproszczonej rejestracji, wg wzoru z innych państw UE oraz świata. Jest to niezbędny warunek ich dalszego rozwoju, wykorzystania oraz efektywnego wykorzystania w rolnictwie.
  6. Konieczne jest opracowanie listy dopuszczonych do stosowania adiuwantów wraz z ich znormalizowanymi etykietami i udostępnienie ich użytkownikom w formie bazy danych do obiektywnego i precyzyjnego doboru adiuwantów do określonych zastosowań praktycznych (wzorem wyszukiwarki środków ochrony roślin zamieszczonej na stronie MRiRW).
  7. Szersze wprowadzenie do praktyki rolniczej i ogrodniczej odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi, będzie wymagało dodatkowego finansowania z WPR 2021-2027 – wsparcia polskiej hodowli.
  8. Istnieje konieczność szerokiego upowszechniania wśród doradców oraz rolników i ogrodników wiedzy z zakresu: metod biologicznych, ochrony roślin w produkcji ekologicznej, wykorzystania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi, stosowania adiuwantów, wspomagania decyzji w ochronie roślin oraz rozwoju certyfikowanej integrowanej produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych, co będzie wymagało dodatkowego finansowania z WPR 2021-2027.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na całkowity brak środków ochrony roślin w metodykach integrowanej ochrony dla konkretnych roślin. Uniemożliwia to ochronę niektórych gatunków roślin wdrożonych do upraw i coraz częściej uprawianych przez rolników.

PZPRZ wnioskuje do Pana Ministra o możliwie szybkie podjęcie działań interwencyjnych w wyżej wymienionych kwestiach.

 Stanisław Kacperczyk

 Prezes Zarządu