Program Polski Ład i kolejny wniosek PZPRZ o wsparcie budowy nowoczesnego portu zbożowego

W związku z publikacją założeń nowego programu – Polski Ład – PZPRZ zwrócił się do Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, z prośbą o wsparcie starań Związku, o wybudowanie i uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego.

Szanowny Panie Premierze,

W ostatnich dniach mieliśmy okazję zapoznać się z założeniami nowego programu – Polski Ład. Zawiera on wiele nowych propozycji i rozwiązań dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim. Mamy nadzieję, że na etapie prezentacji ww. strategii, jest jeszcze możliwość jej uzupełniania o inne kwestie, które są bardzo ważne dla rolników, ale jak dotąd nie znalazły zrozumienia wśród decydentów, mimo wielu apeli i monitów.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych chciałby bowiem prosić Pana Premiera, o wsparcie starań Związku, o wybudowanie i uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego, dostępnego dla  rolników i odpowiadającego na potrzeby uczestników eksportowego rynku. Sprzyjającą okazja w tym kontekście mógłby być konsultowany Krajowy Plan Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. KPO ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Zakłada się, że otrzymane w ramach programu pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację technologiczną oraz poprawią jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że przeznaczenie pewnej części funduszy w ramach KPO na budowę portu zbożowego spełnia w zupełności to założenie.

Panie Premierze – Polska, rok w rok generuje nadwyżkę w zbiorach na poziomie 5-6 mln ton i co roku zmaga się z problemem, jak te zbiory zagospodarować. Z roku na rok rosną też wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie. Liczy się tutaj nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, czy bezpieczeństwo transakcji i powstanie nowego portu zbożowego mogłoby w tym zakresie odegrać bardzo pozytywną rolę. Ziarno zbóż eksportujemy do Niemiec, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale też do wielu innych krajów. Aby tych rynków nie utracić oraz by pojawiały się nowe rynki istnieje potrzeba stworzenia profesjonalnego portu zbożowego.

Wszelkie dotychczasowe działania w tym względzie kończyły się obietnicami wykonania takiego portu (terminala) w Świnoujściu czy Gdyni. Jest to kosztowna inwestycja i dlatego uważamy, że realizacja tego przedsięwzięcia w ramach unijnego instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest odpowiednim rozwiązaniem.

Z naszych informacji wynika, że uwaga decydentów skierowana jest w ostatnim czasie głównie na utworzenie Terminala Intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowo. Ma on pełnić rolę tzw. portu suchego i być zapleczem dla portu zbożowego m.in. w Gdyni. Inwestycja ma powstać w ramach właśnie Krajowego Programu Odbudowy. Oczywiście – taki terminal jest również bardzo potrzebny w kontekście eksportu polskich towarów rolno-spożywczych. Jednak zdaniem Związku, wymieniony terminal nie jest w stanie zastąpić portu morskiego dostosowanego do przeładunku dużych mas zboża.

Dlatego prosimy Pana Premiera o zainteresowanie się naszą prośbą i podjęcie stosownych działań wspierających realizację planu powstania nowoczesnego portu zbożowego.

Stanisław Kacperczyk,  Prezes Zarządu

Prośba o wsparcie starań PZPRZ o wybudowanie nowego portu