24 czerwca br. – Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ i Dni Pola IHAR Radzików

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków naszego Związku.

Termin i miejsce: 24 czerwca 2020, IHAR-PIB Radzików k/Warszawy

I termin godz. 14:30, II termin godz. 15:30

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
  w składzie: Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ za okres kadencji ze szczególnym uwzględnieniem ub. roku.
 7. Raport – sprawozdanie Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
 8. Sprawozdanie o sytuacji finansowej Związku (sprawozdanie finansowe) za rok 2020.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o ważności zebrania.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu (uchwała nr 1).
 13. Głosowanie nad uchwałami.
 14. Wolne wnioski.
 15. Plan pracy Zarządu w rb.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały (nr 3).
 17. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Z  poważaniem,

Prezes Zarządu – Stanisław Kacperczyk

Sekretarz Związku – Piotr Malicki

 

Jednocześnie PZPRZ zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Pokazie Polowym Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych organizowany przez COBORU oraz IHAR-PIB, który odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. na polach doświadczalnych IHAR-PIB oraz ZDOO Kawęczyn w Radzikowie.

Start godzina 11.00

Celem pokazu jest:
– prezentacja najnowszych osiągnięć hodowlanych zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy,
– podkreślenie znaczenia postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw polowych,
– promocja uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w celu poprawy bilansu krajowego białka roślinnego,
– promocja rolnictwa ekologicznego.

Więcej informacji w załączniku – link poniżej.

ZAPRASZAMY!

Program 2021.06.24 Zaproszenie Pokaz polowy Radzików

Uchwała zarządu PZPRZ

Fot. Poletka doświadczalne jęczmienia 2020, IHAR Radzików, A. Kozłowska