Kadencja obecnego Zarządu PZPRZ została przedłużona

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w dniu 24 czerwca 2021 podjęło uchwałę dotyczącą przedłużenia funkcjonowania obecnego Zarządu PZPRZ na czas panującej epidemii wirusa COVID-19.

Termin wyborów nowego Zarządu PZPRZ zostanie ostatecznie wyznaczony po ustaniu ww. pandemii.

UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia – 24 czerwca 2021

Już wkrótce zamieścimy szerszą relację z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, jakie miało miejsce 24 czerwca br.