Nakłady na produkcję zbóż coraz wyższe – ceny nawozów szokują! – komentarz Prezesa PZPRZ

Polecamy – komentarz Prezesa Stanisława Kacperczyka na temat cen nawozów👇👇👇 dla Wieści Rolnicze

https://wiescirolnicze.pl/uprawy/naklady-na-produkcje-zboz-coraz-wyzsze-ceny-nawozow-szokuja-komentarz/?fbclid=IwAR3Yl1hqGnz94SnSMj0fA-1-rGHn2ILUeOuVoyBnqdJ9O55CuLdzNDWDGaw