Instytut Ochrony Roślin świętuje 70-lecie

 

Podziękowania i gratulacje od Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

dla

Instytutu Ochrony Roślin-PIB z okazji Jubileuszu 70-lecia

na ręce

Prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego Dyrektora

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

oraz całego Zespołu Instytutu

 

za całokształt podejmowanych od 70 lat z niezwykłym zaangażowaniem działań

na rzecz osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.

     Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych dziękuje bardzo za szeroką współpracę w zakresie podejmowanych badań i wieloletniego transferu wiedzy do rolników i rolnictwa.

    Jesteśmy wdzięczni za bezpośrednie zaangażowanie w propagowanie osiągnięć nauki na rzecz praktyki rolniczej.

     Wasz wysiłek w badaniach naukowych daje możliwość wprowadzenia innych, alternatywnych rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb w rolnictwie.

     Profesorowie z Waszego Instytutu są w naszej Radzie Programowej, gdzie korzystamy z ich ogromnej wiedzy dla potrzeb naszego Związku i rolników.

     Wiele osób z Waszego zacnego grona za działalność na rzecz naszego Związku zostało docenionych związkowym odznaczeniem – „Zasłużony dla Branży Zbożowej”.

     Dziękujemy i życzymy wszystkim pracownikom IOR-PIB z okazji 70-lecia Instytutu sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu sił do podejmowania kolejnych, praktycznych działań potrzebnych polskiemu rolnictwu.

             

                  Tadeusz Szymańczak                                                                             Stanisław Kacperczyk

                     Rzecznik Prasowy                                                                                         Prezes Zarządu

                 Polski Związek Producentów                                                                    Polski Związek Producentów

                      Roślin Zbożowych                                                                                        Roślin Zbożowych

                                                                                        

Radzików, 02 września  2021 r.

 podziękowanie dla Stanisława Kacperczyka

podziękowanie dla Tadeusza Szymańczaka    

Polecamy uwadze film z tej uroczystości, nagranie Tadeusz Szymańczak, PZPRZ: