Jubileusz 125-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 25-lecia działalności samorządu rolniczego

Z okazji Jubileuszu 125-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 25-lecia działalności samorządu rolniczego, na ręce Pana Wiktora Szmulewicza, Prezesa Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu PZPRZ złożył stosowne gratulacje, podkreślając całokształt podejmowanych przez Izby Rolnicze z niezwykłym zaangażowaniem działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, dziękując za dotychczasową współpracę i życząc dalszych sukcesów.