Prof. dr Jimmy Mazurkiewicz z Texas A&M University Doktorem Honoris Causa SGGW

17 września 2021 r. pod przewodnictwem Rektora prof. dr. hab. Michała Zasady odbyła się długo oczekiwana uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa prof. dr. Jimmy’emu Mazurkiewiczowi z Texas Agricultural and Mechanical University. 

Najwyższą godność akademicką – tytuł Doktora Honoris Causa SGGW otrzymał Profesor dr Jimmy Mazurkiewicz – przyrodnik, ekspert w dziedzinie chowu i hodowli zwierząt, ekonomista, doradca rolny, organizator życia społeczno-gospodarczego. Potomek polskich emigrantów, wielki orędownik rozwoju stosunków polsko-amerykańskich i promotor polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Pełny biogram prof. dr. Jimmy’ego Mazurkiewicza.

Tytuł Doktora Honoris Causa SGGW został nadany przez Senat Akademicki na wniosek Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo uchwałą z dnia 27 kwietnia 2020 r, a przyznano go za:

  • twórczy wkład w budowanie przyjaznych relacji polsko-amerykańskich;
  • wybitne zasługi we wdrażaniu innowacyjnych technologii w rolnictwie;
  • wieloletnią pracę na rzecz organizacji dwustronnej wymiany rolników polskich i amerykańskich.

Promotorem w postępowaniu był prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii w latach 2016-2019 i dyrektor Instytutu Rolnictwa SGGW w latach 2019-2020. Recenzentami byli: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) i prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rektor UP w Poznaniu w latach 2008-2016).

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości z Polski i ze Stanów Zjednoczonych, wśród nich rodzina: żona Katarzyna Mazurkiewicz, syn James i córka Stefania oraz najbliżsi współpracownicy: Katarzyna Boczek, Jennifer Martinez, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Otwierając uroczystość Rektor SGGW prof. Michał Zasada przypomniał o tradycji Dni SGGW organizowanych w maju każdego roku dla upamiętnienia pierwszej po II wojnie światowej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się w stolicy właśnie w SGGW i stała symbolem powrotu do normalnego życia.

Dzisiejsza uroczystość to też swego rodzaju symbol – podkreślił Rektor. Znak, że po ponad roku walki z niewidocznym, ale bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, możemy myśleć o powrocie do realiów, które pamiętamy sprzed wybuchu pandemii. Spotykamy się po ponad roku izolacji, zdalnej nauki i pracy, ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Po okresie wzmożonego lęku o zdrowie i życie swoje i najbliższych; po okresie, w którym dominowała niepewność jutra i globalny brak stabilizacji. Tym symbolicznym powrotem do codziennych, uniwersyteckich zajęć niech będzie również powrót do doniosłej akademickiej tradycji, której dziś dajemy dowód wręczając dyplom Doktora Honoris Causa SGGW prof. dr. Jimmy’emu Mazurkiewiczowi.

Rektor złożył Profesorowi serdeczne gratulacje oraz życzenia, także w związku z przypadającymi na 17 września urodzinami nowego Doktora Honoris Causa SGGW. Pogratulował także osobom uhonorowanym odznaczeniami państwowymi, podkreślając, że harmonijny rozwój, rosnący prestiż i pozycja SGGW jest efektem także Ich pracy i zaangażowania. Takie wydarzenia jak dzisiejsza uroczystość jednoznacznie dowodzą, że wielkość każdej instytucji budują nie tylko jej przedstawiciele, ale także grono współpracowników i przyjaciół, którzy przyczyniają się do jej rozkwitu – podkreślił Rektor.

Laudację z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa SGGW prof. dr. J. Mazurkiewiczowi wygłosił promotor prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, podkreślając nieustanne zaangażowanie uhonorowanego we wspieranie oraz rozwój dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i USA, a zwłaszcza stanem Teksas.

Jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i zaszczytem pełnić funkcję promotora i wygłosić laudację na cześć Pana Profesora Jimmy’ego Mazurkiewicza – wybitnie aktywnego członka Polonii teksańskiej, osoby wyjątkowo zaangażowanej na rzecz wymiany zawodowej, naukowej i kulturalnej pomiędzy Teksasem a naszym krajem. (…) Jego działania budują i scalają, tworzą perspektywy dla coraz szerszej współpracy tego środowiska z polskimi ośrodkami zarówno dzisiaj jak i dla młodych przyszłych pokoleń, których świadomość polskich korzeni jest wzmacniana i budowana poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Profesora. – powiedział prof. Zdzisław Wyszyński.

W swoim wystąpieniu Doktor Honoris Causa prof. dr Jimmy Mazurkiewicz przedstawił historię narodzin w Teksasie programu badań i upowszechniania wiedzy z zakresu rolnictwa (agriculture extension) oraz opisał jego rozwój w Stanach Zjednoczonych. Program zapewnia przepływ wyników badań naukowych do praktyków rolnictwa. Odpowiada za kształcenie ustawiczne w obszarze rolnictwa, zarządzania środowiskiem, umiejętności życiowych młodzieży i dorosłych, kapitału ludzkiego i przywództwa, rozwoju społeczności i gospodarki, służąc jako kanał kształcenia ustawicznego dla społeczeństwa. Jak podkreślił: nasza branża potrzebuje liderów z pasją, którzy pomogą rozwijać zrozumienie potrzeb konsumentów, myśleć nieszablonowo i wpływać na niezliczoną liczbę klientów sektora rolno-spożywczego. Nasza pasja do badań i nauczania jest światłem, które pomoże wyznaczyć drogę dla rolnictwa teraz i w przyszłości.

Dziękując za wyróżnienie prof. dr J. Mazurkiewicz powiedział: Czuję się zaszczycony i dumny, że mogę przyjąć tytuł Doktora Honoris Causa SGGW. Na zawsze zachowam z dumą i pokorą pamięć o tym dniu, pozwalając, aby służył jako świadectwo wartości relacji i wymiany informacji przyczyniających się do budowania lepszego świata poprzez działanie z zaangażowaniem i pasją.

Jestem Polakiem, wiernym praprawnukiem Ojczyzny. Polonia jest tylko jedna i pracując razem mamy silniejszy głos i szerszy zasięg. To jest kwintesencja mojej pasji.

Źródło: SGGW, https://www.sggw.edu.pl/prof-dr-jimmy-mazurkiewicz-z-texas-am-university-doktorem-honoris-causa-sggw/?fbclid=IwAR34yAOo3kFVj4VRZg2jlSLX_jEqoKqxHs_TBPQ_sA3RVwVEHvbfgsAGhig

Relacja red. Marka Kalinowskiego z uroczystości zamieszczona w Tygodniku Poradniku Rolniczym:

artykuł Marek Kalinowski Tygodnik Poradnik Rolniczy

Relacja red. Tomasza Kuchty opublikowana na farmer.pl

https://www.farmer.pl/fakty/polska/prof-jim-mazurkiewicz-z-tytulem-doktor-honoris-causa-sggw,111125.html

Gratulujemy Panie Profesorze!

Materiał na YT przygotował Tadeusz Szymańczak, Rzecznik Prasowy PZPRZ