Dr Tadeusz Solarski – WSPOMNIENIE

Żegnamy Ś.p. dr inż. Tadeusza Solarskiego, naszego nieodżałowanego przyjaciela i kolegę, Wiceprezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

To wielki żal, że kolejny wspaniały człowiek od nas odchodzi. Na zawsze zapamiętamy Tadeusza jako życzliwego kolegę, fachowego doradcę, wizjonera oddanego sprawie polskiej wsi oraz po prostu dobrego człowieka.

Ś. P. dr Tadeusz Solarski był inicjatorem powołania PZPRZ i jego pierwszym (oraz później wieloletnim) prezesem, a następnie przez wiele lat przedstawicielem Związku przy europejskich organizacjach zrzeszających rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Był też członkiem Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy COBORU z ramienia PZPRZ.

Był wieloletnim, cenionym Dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, broniąc pracę dotyczącą maszyn do zbioru kukurydzy na ziarno. Powstała ona przy współpracy z IBMER w Warszawie i IHAR w Radzikowie. Miał w swoim dorobku wiele wniosków racjonalizatorskich na temat przechowywania wilgotnego ziarna kukurydzy metodą zakiszania, technologii zbioru i rozdrabniania kolb kukurydzianych, udoskonalenia pracy kombajnu przez zastosowanie aktywnego odcinacza ściany przy zbiorze rzepaku, ogrzewania pomieszczeń piecem ze specjalnym palnikiem z wykorzystaniem ziarna owsa jako źródła ciepła, suszenia zbóż rzepaku i kukurydzy suszarnią własnej konstrukcji, dostosowania budynków gospodarczych na magazyny zbóż i innych roślin.

W 2006 r. uzyskał tytuł „Honorowego Agrobiznesmena Roku”.

Został odznaczony medalem „Zasłużony dla branży zbożowej” im. Stanisława Kaszubskiego.

Za szczególne osiągnięcia we wdrożeniu uprawy kukurydzy i upowszechnianiu postępu w polskim rolnictwie otrzymał w 2007 roku specjalne wyróżnienie w postaci Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Zasłużony dla Miasta Lublin” (Merentibus Civitatis Lublini) – odznaczenie przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin. Medale te stanowią wyjątkowe wyróżnienie i są przyznawane osobom, instytucjom i organizacjom, które w
sposób szczególny zasłużyły się dla Lublina. Obecnie – obok medalu Unii Lubelskiej – jest to najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin.

Uhonorowany w 2008 r. wyróżnieniem Przeglądu Technicznego w edycji Złoty Inżynier „Inżynier-Menedżer”.

Ś. P. Tadeusz był też rolnikiem – właścicielem 50-hektarowego gospodarstwa rolnego, w którym stosował wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie techniki i technologii produkcji.

W ostatnich latach – był gorącym zwolennikiem i propagatorem uprawy soi w naszym kraju. Zajmował się też wdrażaniem produkcji energii odnawialnej, którą postrzegał jako jedną z największych szans dla rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego, z którym to regionem był bardzo mocno związany – stale podejmując działania wspierające rozwój Lubelszczyzny i wzrost poziomu życia jej mieszkańców.

Jak mówił ks. Jan Twardowski – „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Tadeusz – spoczywaj w pokoju!

Koledzy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Tygodnik Poradnik Rolniczy – wspomnienie o Ś.P. Tadeuszu Solarskim