W tym roku będzie można produkować na ugorach!

21 marca br. Komisja Europejska zgodziła się na to, aby w 2022 roku rolnicy mogli prowadzić produkcję również na ugorach, które powinny być – zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczone tylko na tzw. zazielenianie.

Zgodnie z projektem ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Co bardzo ważne – na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin.

Co również istotne – odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Więcej:

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/w-2022-r-bedzie-mozna-produkowac-na-ugorach,117214.html