Dopłaty do składek ubezpieczeniowych upraw słonecznika i facelii – odpowiedź MRiRW

Poniżej odpowiedź resortu rolnictwa na pismo PZPRZ w sprawie dopłat do składek ubezpieczeniowych upraw słonecznika i facelii:

Szanowny Pani Prezesie,

w związku z pismem z dnia 3 marca br. L. Dz. 22/2022 w sprawie wprowadzenia dopłat do składek ubezpieczenia upraw słonecznika i facelii – uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub
przymrozków wiosennych.

Możliwość wprowadzenia dopłat do ubezpieczenia upraw słonecznika i facelii zostanie rozważona przy najbliższej nowelizacji ww. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.

 

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ryszard Bartosik, sekretarz stanu

Ubezpieczenie słonecznika i faceli – odpowiedź MRiRW dla PZPRZ