Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków PZPRZ – 14 czerwca 2022 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. w IHAR-PIB Radzików (zaproszenie w załączeniu) i  zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków PZPRZ.

Program spotkania:

 • Otwarcie i powitanie uczestników spotkania – Prezes Zarządu Stanisław Kacperczyk i Przewodniczący Rady Ekspertów prof. dr hab. Edward Arseniuk.
 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ (I termin godz. 12.00, II termin godz. 12.30)
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ.
 • Raport Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
 • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Absolutorium dla Zarządu.
 • Wybory Zarządu PZPRZ.
 • Plan pracy Zarządu.
 • Przyjęcie uchwał.
 • Podsumowanie i wnioski.

Serdecznie zapraszamy też do udziału w spotkaniu oraz do udziału w III Ogólnopolskim Pokazie Polowym Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie dnia 14.06.2022 r. godz. 10.00. (program w załączeniu poniżej).

Z  poważaniem

Sekretarz Związku

Piotr Malicki

Prezes Zarządu

Stanisław Kacperczyk

 

Zaproszenie – Pokaz polowy w Radzikowie