Młodzi rolnicy – uczestnicy wymiany Polska-Texas – z wizytą w gospodarstwie w Winnikach

Młodzi rolnicy z całej Polski, uczestnicy wymiany Polska-Texas organizowanej przez PZPRZ, gościli w gospodarstwie Pana Krzysztofa Kowalskiego w miejscowości Winniki. W spotkaniu wziął udział prof. Jim Mazurkiewicz.

Spotkanie w Winnikach odbyło się w ramach projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” – AGROBANK. Celem projektu jest wspieranie rozwoju nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej, w tym opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi. System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym wśród producentów rolnych, a jego użytkowanie przyczyni się do wzmocnienia sektora produkcji rolnej w Polsce.

Więcej na ten temat – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie