SGGW rozwija współpracę międzynarodową z USA

Współpraca międzynarodowa zajmuje ważne miejsce w działalności SGGW, przyczyniając się do pogłębiania badań naukowych i ujednolicenia programów dydaktycznych. W strukturze SGGW tymi działaniami zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej, podlegające prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej. W 2021 r. współpraca międzynarodowa SGGW realizowana była na podstawie ponad 400 umów. Uczelnia współpracuje łącznie z ok. 300 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Corocznie za granicę wyjeżdża około 1200 pracowników i studentów.

SGGW rozwija współpracę międzynarodową i identyfikuje aktualne obszary badawcze. 8 czerwca 2022 r. w SGGW odbyło się spotkanie z prof. Jimmy’m Mazurkiewiczem z Texas Agricultural and Mechanical University.

Na spotkaniu omówiono możliwości prowadzenia wspólnych badań m.in. z zakresu takich dyscyplin, jak rolnictwo, produkcja zwierzęca i ekonomia.

W spotkaniu wziął udział Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Źródło: tekst i foto SGGW