PZPRZ wnosi o ustanowienie podobnej taryfy ochronnej jeśli chodzi o ceny gazu dla rolnictwa albo przyłączenie rolników pod instytucję pożytku publicznego

Szanowny  Pan Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwraca się do Pana Premiera o interwencję w sprawie zabezpieczenia odpowiednich ilości nośników energii dla rolnictwa, w tym szczególnie gazu oraz oleju opałowego, w cenach gwarantujących opłacalność produkcji rolniczej.

Drożejący gaz, który jak wiemy wynika z aktualnej sytuacji geopolitycznej, to nie tylko – w konsekwencji – drożejące nawozy w rolnictwie. Gaz, ale także olej opałowy już za chwilę będzie przez rolników wykorzystywany przy suszeniu rzepaku, zbóż czy kukurydzy. Niestety, jak obserwujemy, w ciągu ostatniego roku gaz zdrożał sześcio-, a nawet siedmiokrotnie. To niestety stawia opłacalność produkcji rolniczej pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Panie Premierze, to rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której rolników nie będzie stać na zakup gazu do suszarni, a niedosuszone ziarno rzepaku czy zbóż zmarnuje się w procesie przechowywania. Naszego kraju nie stać na takie marnotrawstwo, tym bardziej że to polskie zboże właśnie może pomóc zapobiec wystąpieniu klęski głodu w krajach, które do tej pory były odbiorcami ziarna z objętej wojną Ukrainy. Należy zrobić wszystko, aby wykorzystać ten potencjał eksportowy, a temu powinno służyć m.in. wsparcie polskich rolników w zbijaniu niebotycznych cen nośników energii.

W marcu br. rząd – w obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydował o przedłużeniu ochrony taryfowej w odniesieniu do cen gazu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do 2027 r. Ochroną taryfową objęto  gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki użyteczności publicznej – takie jak szpitale czy szkoły. Jak argumentowano wówczas, dzięki temu zostanie ograniczone ryzyko gwałtownego wzrostu cen, a w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wnosi o ustanowienie podobnej taryfy ochronnej jeśli chodzi o ceny gazu dla rolnictwa albo przyłączenie rolników pod instytucję pożytku publicznego – w końcu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.

Dlatego Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwraca się do Pana Premiera z apelem o podjęcie skutecznych działań na rzecz polskich rolników!

Panie Premierze – PZPRZ prosi o pilne zajęcie się opisaną kwestią. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Stanisław Kacperczyk

Prezes  Zarządu