Nowy Zarząd PZPRZ

14 czerwca br. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków PZPRZ wybrało nowy Zarząd Związku.

Prezesem PZPRZ został ponownie wybrany Stanisław Kacperczyk.

W skład Zarządu zostali wybrani:

Piotr Doligalski

Przemysław Bochat

Marcin Gryn

oraz

Lesław Janowicz – Sekretarz Związku.

 

Funkcję rzecznika prasowego PZPRZ będzie nadal pełnił Tadeusz Szymańczak.

Przewodniczącym Rady Ekspertów przy Związku jest prof. Edward Arseniuk.