Infrastruktura portowa jest niezbędna do eksportu nadwyżek zboża z Polski

PZPRZ skierował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie infrastruktury portowej w Polsce.

Pisma o podobnej treści zostały wysłane również do:
– Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
– Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Jarosław Kaczyński – Prezes PIS
– Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów

 

„Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że podejmowane obecnie działania mające na celu rozwiązanie problemów związanych z napływem ziarna ukraińskiego do Polski i jego zagospodarowania mają tylko charakter doraźny i nawet jeśli uda się dzięki nim opanować sytuację, to już po kolejnych żniwach najprawdopodobniej  podobne problemy pojawią się znowu.  Dlatego też Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje o to, by działania doraźne nie były jedynymi. Uważamy bowiem, że oprócz tego należy możliwe szybko zaplanować kroki, które rozwiążą problemy w dłuższym okresie czasu. Jednym z najważniejszych z nich jest budowa infrastruktury portowej umożliwiającej sprawny obrót ziarnem zbóż, związany z odpowiednimi możliwościami magazynowania i przeładunku ziarna przeznaczonego do eksportu. O uruchomienie takiej infrastruktury wielokrotnie zwracaliśmy się w ostatnich latach do kolejnych ministrów rolnictwa, w tym także do Pana Premiera i Prezydenta, lecz pozostawały one niestety bez satysfakcjonującego odzewu, a czasami brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi. Dziś, brak reakcji rządzących w odpowiednim czasie w tym zakresie, mści się na polskich rolnikach. Gdyby Polska dysponowała obecnie odpowiednio dużą i sprawną infrastrukturą portową dla magazynowania i przeładunku ziarna zbóż, dzisiejsze olbrzymie zamieszane na rynku zbóż na pewno byłoby zdecydowanie mniejsze.

Port dostosowany do sprawnego przeładunku dużej ilości ziarna ma uzasadnienie przede wszystkim ze względu na wielkość naszej produkcji,  bo nadwyżki ponad zapotrzebowanie wewnętrzne przekraczają w naszym kraju, w ostatnich  latach nawet 9 mln ton. Taki port będzie mógł służyć także przy transferze przez nasz kraj ziarna ukraińskiego w kolejnych sezonach – oczywiście z odpowiednio określonymi zasadami, warunkującymi to, że całość ziarna przejeżdżającego przez naszą granicę znajdzie się na statkach udających się w miejsce przeznaczenia.

Niezależnie od tego pragniemy także zwrócić uwagę Pana Ministra na konieczność podejmowania innych działań o charakterze długo okresowym, które mogą znacząco przyczyniać się do normalizowania sytuacji na rynku zbożowych. W tym w szczególności działania, które będą sprzyjały zwiększaniu wykorzystania ziarna zbóż na cele paszowe, czyli związane ze wzrostem pogłowia zwierząt hodowlanych, które dramatycznie zmniejszyło się ostatnich latach. Należy także pamiętać o utrzymywania odpowiednio dużego poziomu wykorzystania ziarna zbóż na inne cele, a w szczególności paliwowe.”

Z poważaniem

Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu PZPRZ

fot. pixabay.com