Kontakt

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Radzików, 05-870 Błonie, lab. II p. 89
tel. 22 733 46 16, 502 25 78 74
fax 22 725 47 14

e-mail: biuro@pzprz.pl

Wskazówki dojazdu: