pieczywopelnoziarniste.pl

Wydarzenia 2022

Nowy Zarząd PZPRZ


15 czerwca 2022

14 czerwca br. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków PZPRZ wybrało nowy Zarząd Związku.

Prezesem PZPRZ został ponownie wybrany Stanisław Kacperczyk.

W skład Zarządu zostali wybrani:

  1. Piotr Doligalski
  2. Przemysław Bochat
  3. Marcin Gryn
  4. Lesław Janowicz – Sekretarz Związku.

Funkcję rzecznika prasowego PZPRZ będzie nadal pełnił Tadeusz Szymańczak.

Przewodniczącym Rady Ekspertów przy Związku jest prof. Edward Arseniuk.

Szkolenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż chlebowych z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin – zorganizowane dla rolników przez PZPRZ


maj, 2022

PZPRZ poleca: w dniu 18.02.2022 r. odbędzie się FORUM NASIENNE


9 luty, 2022

Forum Nasienne organizowane przez Polską Izbę Nasienną we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin
– Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń branży
hodowlano-nasiennej w Polsce. Impreza kolejny raz jest elementem Konferencji Ochrony Roślin – 62 Sesji
Naukowej IOR-PIB w tym roku pod hasłem „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin.

Tegoroczne Forum Nasienne odbędzie się 18 lutego br.

Forum Nasienne stanowi platformę transferu wiedzy pomiędzy naukowcami a praktykami. Po raz kolejny przyjdzie
nam się spotkać wspólnie w formule online. Tym razem do dyspozycji uczestników zostanie oddana specjalna
platforma, która umożliwi uczestnikom udział w prelekcjach wygłaszanych przez prelegentów oraz udział
w wspólnej dyskusji za pośrednictwem specjalnego czatu.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich chętnych, a dzięki sponsorom będzie ono darmowe. Do
wzięcia udziału w wydarzeniu wystarczy dokonać rejestracji poprzez poniższy link
. Rejestracja umożliwia udział
w całej konferencji organizowanej przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

REJESTRACJA
PROGRAM FORUM NASIENNE
Copyright © 2015-2023 pieczywopelnoziarniste.pl